Bibiliya ku bana

Inkuru wokunda zo muri Bibiliya. bitangwa Ku buntu gusa.

Ku bijanye na Bibiliya ku bana

Inama nkuru y'abayobozi

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

Abakozi

Gregory Stetski,
Edward Hughes,